De vereniging

De vereniging
Aanmelden en voorlichten deelnemers:
Ouders/ verzorgers e.a. kunnen een kind aanmelden bij de secretaris. Als een kind is aangemeld, neemt een bestuurslid contact op met de ouders/ verzorgers.
Niet het kind, maar de ouders/ verzorgers/ instelling waar het kind woonachtig is, wordt lid van ‘Ons Zwemuurtje’.

Mocht er een wachtlijst zijn, dan is er een mogelijkheid dat de ouders met de nieuwe deelnemer mee komen zwemmen en het kind begeleiden totdat er een vrijwilliger is.

Leden betalen per deelnemer een jaarcontributie van € 50,00* (in twee termijnen van elk 25euro) De kosten voor het vervoer bedragen €12,50*. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld op de A.L.V.

Dankzij subsidiegevers en collectes kan ‘Ons Zwemuurtje’ op deze manier blijven voortbestaan.
Met name de Collecte  Fonds Sport Gehandicapten (FSG) willen we hierbij noemen. Veel vrijwilligers van ‘Ons Zwemuurtje’ werken mee aan deze collecte. Het zou kunnen dat jij dit jaar hier ook voor gevraagd wordt.

Opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk bij het secretariaat.

Vrijwilligers
Er is een groot aantal vrijwilligers nodig om de zwemmers te begeleiden om het reilen en zeilen binnen ‘Ons Zwemuurtje’ veilig te kunnen laten verlopen. Op dit moment bestaat de groep vrijwilligers uit ca. 45 personen, afkomstig uit gem. Zwartewaterland (Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis), IJsselmuiden en Zwolle.

Omdat we veel één op één zwemmen hebben we een grote groep vrijwilligers nodig. Kent u iemand in uw omgeving die wel belangstelling heeft, dan is hij/ zij altijd welkom om een kijkje tijdens ‘Ons Zwemuurtje’ te komen nemen of kan hij/ zij contact opnemen met het bestuur van Ons Zwemuurtje.

Donateurs
De mogelijkheid bestaat donateur te worden van “Ons Zwemuurtje”.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris.
Misschien iets voor familieleden, kennissen of vrienden van u?
Van de donateurs wordt een financiële bijdrage verwacht van
minimaal € 10,= per jaar.