De vereniging

Aanmelden
Ouders en/of verzorgers kunnen een pupil aanmelden via info@onszwemuurtje.nl. Als een pupil is aangemeld, neemt een bestuurslid contact op met de ouders en/of verzorgers.
Op dit moment hanteren wij een wachtlijst voor nieuwe pupillen.

Leden betalen per deelnemer een jaarcontributie van € 25,00. Het bestuur kan er voor kiezen om deze contributie twee keer per jaar te facturen.

Dankzij giften en collectes kan ‘Ons Zwemuurtje’ op deze manier blijven voortbestaan.
Met name de Collecte Fonds Gehandicaptensport levert jaarlijks een mooie bijdrage op voor onze zwemvereniging. Veel vrijwilligers van ‘Ons Zwemuurtje’ werken mee aan deze collecte.

Opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk bij het secretariaat, via info@onszwemuurtje.nl.

Vrijwilligers
Er is een groot aantal vrijwilligers nodig om de zwemmers te begeleiden om het reilen en zeilen binnen ‘Ons Zwemuurtje’ veilig te kunnen laten verlopen. Op dit moment bestaat de groep vrijwilligers uit ca. 25 personen, afkomstig uit gem. Zwartewaterland (Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis), IJsselmuiden en Zwolle.

Omdat we veel één op één zwemmen hebben we een grote groep vrijwilligers nodig. Kent u iemand in uw omgeving die wel belangstelling heeft, dan is hij/zij altijd welkom om een kijkje te nemen tijdens ‘Ons Zwemuurtje’ of kan hij/zij contact opnemen met het bestuur van Ons Zwemuurtje.

Donateurs
De mogelijkheid bestaat donateur te worden van “Ons Zwemuurtje”. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris, via info@onszwemuurtje.nl. Van de donateurs wordt een financiële bijdrage verwacht, die we graag in overleg met u vaststellen.